Αντικατάσταση αντλίας πισίνας

Αντικατάσταση αντλίας νερού πισίνας και προσθήκη εφεδρικής, μετατροπή και σύνδεση στις υπάρχουσες σωληνώσεις και μετατροπή ηλεκτρολογικού πίνακα της πισίνας για κάθε πρόσθετη αντλία.