Αυτοματισμός Ξυλολέβητα

Κατασκευή προσθήκη αυτοματισμού σε ξυλολέβητα και λέβητα πετρελαίου, με λειτουργία του θερμοστάτη χώρου στο σπίτι για σταθερή και επιθυμητή θερμοκρασία, αυτόματη ενεργοποίηση του λέβητα πετρελαίου ( χωρίς την ανάγκη επέμβασης σε βάνες – διακόπτες κτλ, πλήρως αυτόματο σύστημα ) όταν σβήσει η φωτιά, εκτόνωση του ξυλολέβητα στο μποιλερ ζεστού νερού όταν δεν υπάρχει ζήτηση θέρμανσης στο σπίτι.