Μεταγωγικός πίνακας γεννήτριας

Μεταγωγικός πίνακας γεννήτριας, αυτόματη μεταγωγή σε περίπτωση διακοπής ρεύματος με την έναρξη λειτουργίας της γεννήτριας (χειροκίνητα), αυτόματη παύση λειτουργίας της γεννήτρια και επαναφορά με χρονο-καθυστέρηση, με 2πλή δικλείδα ασφαλείας (μηχανική και ηλεκτρική) 4πολικά ρελέ και ασφάλειες για κάθε κύκλωμα ξεχωριστά.

Ένας πολύ λειτουργικός αυτοματισμός που συνδυάζετε με μια οικονομική γεννήτρια βενζίνης για της βασικές ανάγκες κάθε σπιτιού – μαγαζιού σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, με μόνη κίνηση από εμάς να βάλουμε μπροστά την γεννήτρια και όλα τα υπόλοιπα λειτουργούνε αυτόματα μέχρι την επαναφορά του ρεύματος.