Ανακαίνιση Διαμερίσματος

Ανακατασκευή διαμερίσματος, προσθήκη μόνωσης στην οροφή, αντικατάσταση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, προσθήκη καλωδίωσης δικτύου και τηλεόρασης στα δωμάτια, αντικατάσταση εγκατάστασης καλοριφέρ, υδραυλικών μπάνιου και κουζίνας, κατασκευή ψευδοροφής με γυψοσανίδα και αντικατάσταση φωτισμού με σποτάκια τύπου LED.