Αυτονόμηση κεντρικής θέρμανσης

Μεταφορά σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης, προσθήκη ηλεκτροβάνας για κάθε σπίτι, αναμονές για μελλοντική επέκταση, σύνδεση μποιλερ ζεστού νερού χρήσης αυτόνομα και ανεξάρτητα από τις ηλεκτροβάνες των σπιτιών, κατασκευή πίνακα αυτοματισμού αυτονομίας με by-pass και έλεγχο του καυστήρα πετρελαίου.