Δίκτυα – WiFi

  • Μελέτη και εγκατάσταση ενσύρματων και ασύρματων δικτύων, για σπίτια, γραφεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχεία, εστιατόρια, αυτοκίνητα, λεωφορεία κτλ.
  • Με χρήση επώνυμου υλικού και καλωδίωσης, ανάλογα της ανάγκες.
  • Απομακρυσμένη υποστήριξη παραμετροποίησης και καλής λειτουργίας του εξοπλισμού.
  • Δυνατότητα αναβάθμισης υπάρχουσας εγκατάστασης.