Ανακαίνιση δωματίου

Ολική εσωτερική ανακατασκευή ενοικιαζόμενου δωματίου, αντικατάσταση και μετατροπή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, κατασκευή νέου μπάνιου με τοιχοποιία γυψοσανίδας και νέα υδραυλική εγκατάσταση, κατασκευή μπαλκονιού με ξύλινα κάγκελα από υπάρχων και νέα υλικά.