Εγκατάσταση Σόμπας για καλοριφέρ

Εγκατάσταση θερμαντικών σωμάτων, κατασκευή κολεκτερ, αυτόματος πληρώσεως, δοχείο διαστολής μεγάλης χωρητικότητας, σύνδεση θερμοσίφωνα και αυτόματος συνδυασμός αυτού με υπάρχων ηλιακό μέσω 3οδης βάνας εκτροπής και σύνδεση της σόμπας στο κύκλωμα με αναμονές για λέβητα πετρελαίου μαζί με όλους τους απαραίτητους αυτοματισμούς καθώς και της βαλβίδες ασφαλείας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος..