Προσθήκη Λάντζας

Επέκταση υδραυλικής εγκατάστασης σε κουζίνα για προσθήκη λάντζας, αποχέτευση, ζεστό και κρύο νερό, συμμαζεμένα σε μέσα σε κανάλι για τέλια εφαρμογή και αισθητική.