Κατασκευή Αποθηκευτικού Χώρου

Χρήση κενού χώρου και μετατροπή σε αποθηκευτικό με υπάρχων και νέα υλικά, κατασκευή μικρής στέγης από ξύλο και ασφαλτόπανο, διαρρύθμιση του εσωτερικού με ράφια βαρέως τύπου με μικρό πάγκο εργασίας, μετακίνηση υπάρχων ηλεκτρικής εγκατάστασης και επέκταση αυτής για φωτισμό και πριζών στον πάγκο εργασίας.