Υπηρεσίες καθαρισμού

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό Γραφείων & Κατοικιών.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 694 343 1050 & 259 305 5040