Πάγκος υποδοχής & Γραφείο

Εργασία κατασκευής πάγκου υποδοχής και γραφείου από υπάρχων και νέα υλικά, άνοιγμα του τοίχου της γυψοσανίδας, προσθήκη φωτισμού με σποτάκια καθώς και κρυφού φωτισμού κάτω από τον πάγκο, δρομολόγηση καλωδίων από ηχεία, κάμερες, δικτύου κ.α. μέσω καναλιού και τακτοποίηση στο γραφείο για τέλια εφαρμογή.