Εταιρεία

Η εταιρεία ΑΣΤΡΙΣ Ι.Κ.Ε. δημιουργήθηκε το 2020, οι δραστηριότητες της ειναι ο κατασκευαστικός – τεχνικός κλάδος, ο τουριστικός και επισιτιστικός κλάδος, ο τομέας της πληροφορικής, ο τομέας της καθαριότητας καθώς και διάφορες δραστηριότητες στον εμπορικό τομέα τουριστικές και μη.

ΑΣΤΡΙΣ Ι.Κ.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 801393602 – Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΣΤΡΙΣ 64002 ΘΑΣΟΣ – ΤΗΛ. 2593055040
Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ 155847530000 – Email.: info@zeleskopoulos.gr